IS-900

Side-300x300
Side-1-300x300
Front-300x300
Side-300x300 Side-1-300x300 Front-300x300

IS-900 สแกนเนอร์บาร์โค้ด

2d Scanner สแกนเนอร์บาร์โค้ด สามารถใช้งานกับระบบ POS ได้ทุกรูปแบบ ใช้งานได้ง่าย สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ดสแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด 

Specs

size

H 154 mm. (6.1 ") W 67 mm. (2.6") D 95 mm. (3.7 ")

weight

140 g

Connection port

USB,RS232

Cable length

2.0m

speed

100 rows / sec