อุปกรณ์จัดการเงินสดอื่นๆ

อุปกรณ์จัดการเงินสดอื่นๆ

UBC-iV

Image

เครื่องนับเงิน และแยกธนบัตร UBC-iV สามารถแยกประเภทของธนบัตรที่ปนกันได้และหลังจากที่นับเสร็จสามารถบอกจำนวนธนบัตรที่ถูกนับได้ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กจึงไม่กินพื้นที่การทำงานในส่วนอื่นๆ

Bill Counter

Image

เครื่องนับเงิน นับธนบัตรแบบดิจิตอล สามารถนับธนบัตรได้ทุกชนิด ทุกสกุลเงิน