PG-6000

Main-Picture-13-300x300
Slide-Show-3-8-300x300
Slide-Show-2-13-300x300
Slide-Show-1-13-300x300
Main-Picture-13-300x300 Slide-Show-3-8-300x300 Slide-Show-2-13-300x300 Slide-Show-1-13-300x300

PG-6000 เครื่องปริ๊นท์ความร้อน

ปริ๊นท์เตอร์ความร้อนขนาด 58 มม. สามารถใช้งานกับระบบ POS ได้ และสามารถต่อกับลิ้นชักเพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้ ปริ๊นท์เตอร์ความร้อน ปริ๊นท์เตอร์ความร้อน ปริ๊นท์เตอร์ความร้อน ปริ๊นท์เตอร์ความร้อน ปริ๊นท์เตอร์ความร้อน  เครื่องปริ๊นท์ความร้เครื่องปริ๊นท์ความร้อน เครื่องปริ๊นท์ความร้อน 

Specs

size

W 130 mm. (5.1 ") D 120 mm. (4.7") H 192 mm. (7.5 ")

weight

850 g.

Connection port

USB,RS232

Paper size

58 mm.

Resolution

203 x 203 DPI

speed

100 mm/s

power

Input  

100-240 V 50-60 Hz

Output  

DC 5.8 V 3A