สแกนเนอร์

สแกนเนอร์ บาร์โค้ด

สแกนเนอร์บาร์โค้ด แบบต่างๆ สำหรับการใช้งานกับระบบ POS หรืออื่นๆ

Image

IS-900

Image

PG-1801

Image

PG-2865