SERVICES

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ทางบริษัทมีทีมพร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เพื่อหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป

งานพัฒนาระบบและวางระบบครบวงจร

RTECH เปรียบเสมือน one stop service เรามีทั้งบุคคลากร 

ที่คอยพัฒนาระบบ และอุปกรณ์ที่พร้อมเพียงเพื่อธุรกิจของคุณ

ระบบจัดการร้านค้า

ด้วยประสบการณ์มากกว่า25ปี RTECH ผู้นำด้านระบบจัดการ
ร้านค้าเรามั่นใจว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาระบบให้กับลูกค้า

ระบบ Automated Payment

ทางบริษัท ได้เป็น Exclusive Distributor เพียงผู้เดียว
ในภูมิภาค ASEANของ JCM (Japan Cash Machine)  
ซึ่ง JCMเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องรับทอนเงินอัตโนมัติ

KIOSK

รับผลิต ออกแบบ ปรับแต่งอุปกรณ์ภายใน
ตู้ KIOSK ตามความต้องการของลูกค้า